Länkar    
WCF Norden RASRINGAR: BLANDAT, NYTTIGT & KUL:
Nordiska WCF´s Hemsida Bengalkatten Djurens Rätt
WCF-Klubbar Birmasällskapet Sv Katters Sida
  Brittringen Beware of Cat
Stamnamnsdatabas Burmaklubben Spinn webbtidning
  Chincilla European Cat Fancy
  Silver News Pet Station Store
KATTORGANISATIONER, div: Europén - raspresentation PaleoCat
ACF, australiensk org. Huskattringen  
CCA-AFC, Kanadas kattorg. Maine Coon-katten KATTENS HÄLSA:
CFF, organisation i USA Nordiska Rexringen FASS för djur; om läkemedel
FIFe, Sveraks huvudorganisation Siames- & Orientalgruppen SVA - Statens Vet. medicinska Anstalt
GCCF, engelsk organisation Russian Blue Klubben Djurskyddsmyndigheten
TICA, amerikansk org. Sibirisk katt Jordbruksverket
DARAK, Danmark Sv Perser & Exotic Ringen DOGGY - om katter, foder mm
NORAK, Norge Vangoran AGRIA
SUROK, Finland Aby & Somaliringen  
SVERAK, Sverige Skogkattslingan  
WCF, Word Cat Federation Norsk Skogkatt United