Välkomna till Stjärnkattens Raskattförening
En WCF förening i Norden.

WCF logga Studiefrämjandets logga

Vi samarbetar med studiefrämjandet

Viktig Information
Den nya datalagen GDPR trädde i kraft den 25 maj 2018.
Detta innebär att vi ska ha ert godkännande för att lagra era uppgifter på sidorna "Uppfödareregister , kattungar till salu och avelshanar" under menyn "uppfödning".
Detsamma gäller även om ni inte vill att vi ska spara några uppgifter om er.
Om ni skickar in information som ska stå med på någon av dessa sidorna och inte anger något annat så ger ni samtidigt samtycke till att vi hanterar era uppgifter.
Om ni som står med på dessa sidorna av någon anledning inte länge vill stå kvar måste ni höra av er. I annat fall utgår vi ifrån att det är ok att informationen står där.
Se mer information här.

Orchid´s Disa Aby n
Orchid´s Disa Aby n

Välkomna till Stjärnkattens Raskattförening
En WCF förening i Norden
Vi har styrelse- och medlemsmöten en gång i månaden.
Hör av dig till Rose-Marie 073-073 31 23 om du kommer.
Adressen är Oterdahlsgatan 27b
För planering av fika och för ev byte av lokal.

Kommande månadsmöten.
30 oktober del 4 i studiecirkeln.
27 november del 6, sammanfattning av höstens studiecirkel.
18 december julträff.
Hör av dig till Rose-Marie om du vill veta mer om mötena.
Se nedan för telefonnummer.

Studiecirkel
Hör av dig om du vill vara med till Rose-Marie 073-0733123. Det går bra
att "hoppa in" under cirkelns gång p g a att delarna i stort sett är oberoende av varandra.
Temat är "Kattens historia och betydelse i olika kulturer".
Vi är i Studiefrämjandes lokal "Colosseum" på Falkgatan 7. (nära Redbergsplatsen)
Resterande datum: 30/10, 13 & 27/11-2018. Tid kl 18:30.


Blå Stjärnan Djursjukhus har olika kurser och skolor klicka här för att se dem.