Välkomna till Stjärnkattens Raskattförening
En WCF förening i Norden.

WCF logga Studiefrämjandets logga

Vi samarbetar med studiefrämjandet

Information om GDPR.

Orchid´s Disa Aby n
Orchid´s Disa Aby n

Välkomna till Stjärnkattens Raskattförening
En WCF förening i Norden
Vi har styrelse- och medlemsmöten en gång i månaden.
Hör av dig till Rose-Marie 073-073 31 23 om du kommer.
Adressen är Oterdahlsgatan 27b
För planering av fika och för ev byte av lokal.

Kommande månadsmöten.
27 oktober hos ordföranden.
24 november hos kassören
15 december julträff.
Hör av dig till Rose-Marie om du vill veta mer om mötena.
Se styrelsen för telefonnummer.

Kattens dag.
Stjärnkatten deltar inte på Kattens dag 2020 på grund av corona.

Studiecirkel
Vi i styrelsen har beslutat avstå från att anordna någon studiecirkel i höst p g a corona.


Blå Stjärnans Djursjukhus har olika kurser och skolor klicka här för att se dem.