Hur blir jag medlem i Stjärnkatten?
Skicka ett brev eller ring oss.
Viktiga telefon nr:
Rose-Marie Kvillert 073-073 31 23
Gull-Maj Wangson 0303-131 33

Ring till oss:
Klubbavgifter 2022:
Klubbens bankgiro: 651-7908
blomslinga

Post: Adressändringar anmäls skriftligt till Rose-Marie för korrekt utskick av medlemsinformation
All föreningspost sänds till

Rose-Marie Kvillert, Oterdahlsgatan 27 B, 417 16 GÖTEBORG
Tel: 031-52 19 58, 073-073 31 23
e-post: loreleis1984@hotmail.com
blomslinga