Hur blir jag medlem i Stjärnkatten?
Skicka ett brev eller ring oss eller ansök om medlemskap via vårat formulär.
Viktiga telefon nr:
Rose-Marie Kvillert 073-073 31 23
Gull-Maj Wangson 0303-131 33


Ring till oss:
Klubbavgifter 2017:
Klubbens bankgiro: 651-7908
blomslinga
Post: All föreningspost sänds till
Gun Gullberg, Friggagatan 5A, 411 01 GÖTEBORG
Tel: 031-15 68 51
e-post: gun.gullberg@telia.com

Adressändringar anmäls skriftligt till Rose-Marie för korrekt utskick av Stjärnposten & övrig medlemsinformation

Rose-Marie Kvillert, Oterdahlsgatan 27 B, 417 16 GÖTEBORG
Tel: 031-52 19 58, 073-073 31 23
e-post: loreleis1984@hotmail.com
blomslinga