Styrelsen

Vid Stjärnkattens ordinarie årsmöte 1 mars 2017 fick styrelsen nedanstående sammansättning.

Ordförande (medlemsregister & avelsrådgivare)
Rose-Marie Kvillert
Oterdahlsgatan 27 B 417 16 GÖTEBORG
tel: 031-52 19 58, 073-073 31 23
e-post: loreleis1984@hotmail.com

Vice ordförande (domaransvarig & uppsökande verksamhet medlemsregister)
Gull-Maj Wangson
Vetegången 16, 444 39 KUNGÄLV
tel: 0303-131 33

Sekreterare & (webbmaster)
Patrik Axelsson
Temperaturgatan 5, 418 41 GÖTEBORG
tel: 031-53 21 37, 0739-15 46 28
e-post:patrik@runnercats.biz

Vice sekreterare
Christin Brandwold

Utställningssekreterare Se ordförande

Kassör
Ingrid Jönsson
Övralidsgatan 17, 422 47 HISINGS BACKA
tel: 031-52 64 19

1:e suppleant
Gun Gullberg

2:e suppleant
vakant

Stambokssekreterare & avelsrådgivare & utställningssekreterare
Rose-Marie Kvillert
adress se ordförande

Revisor
Elisabeth Berndtsson
Oskarsbergsgatan 14, 442 52 YTTERBY
tel: 0303-921 29

Revisorsuppleant
Hans Carlsson

Klubbvärdinna/klubbvärd: alla beroende på var möterna hålles.

Valberedning: vakant

*******************

Avelsrådet
Rose-Marie Kvillert
adress se ordförande

*******************
STJÄRNPOSTENS REDAKTION
Ansvarig utgivare: Rose-Marie Kvillert. (Allt material ska skickas till Patrik Axelsson)
Redaktör: Rose-Marie Kvillert (Allt material ska skickas till Patrik Axelsson)

*******************
STJÄRNKATTENS HEMSIDA
Webmaster: Patrik Axelsson
adress se sekreterare