Styrelsen

Vid Stjärnkattens ordinarie årsmöte 27 februari 2024 fick styrelsen nedanstående sammansättning.

Ordförande (medlemsregister)
Rose-Marie Kvillert
Oterdahlsgatan 27 B 417 16 GÖTEBORG
tel: 031-52 19 58, 073-073 31 23
e-post: loreleis1984@hotmail.com

Sekreterare & (webbmaster)
Patrik Axelsson
Temperaturgatan 1, 418 41 GÖTEBORG
tel: 0739-15 46 28
e-post:patrik@runnercats.biz


Utställningssekreterare Se ordförande

Kassör
Elisabeth Berndtsson
Oskarsbergsgatan 14, 442 52 YTTERBY

1:e suppleant
Vakant

2:e suppleant
vakant

Stambokssekreterare & utställningssekreterare
Rose-Marie Kvillert
adress se ordförande

Revisor
Ann-Cristine Ekman

*******************
STJÄRNKATTENS HEMSIDA
Webmaster: Patrik Axelsson
adress se sekreterare