Styrelsen

Vid Stjärnkattens ordinarie årsmöte 28 februari 2023 fick styrelsen nedanstående sammansättning.

Ordförande (medlemsregister & avelsrådgivare)
Rose-Marie Kvillert
Oterdahlsgatan 27 B 417 16 GÖTEBORG
tel: 031-52 19 58, 073-073 31 23
e-post: loreleis1984@hotmail.com

Vice ordförande
För tillfälligt vakant.

Sekreterare & (webbmaster)
Patrik Axelsson
Temperaturgatan 1, 418 41 GÖTEBORG
tel: 0739-15 46 28
e-post:patrik@runnercats.biz

Vice sekreterare
Vakant

Utställningssekreterare Se ordförande

Kassör
Elisabeth Berndtsson
Oskarsbergsgatan 14, 442 52 YTTERBY
tel: 0303-921 29

1:e suppleant
Vakant

2:e suppleant
vakant

Stambokssekreterare & avelsrådgivare & utställningssekreterare
Rose-Marie Kvillert
adress se ordförande

Revisor
Ann Kristin Ekman

Revisorsuppleant
vakant

Klubbvärdinna/klubbvärd: alla beroende på var mötena hålls.

Valberedning: vakant

*******************

Avelsrådet
Rose-Marie Kvillert
adress se ordförande

*******************

*******************
STJÄRNKATTENS HEMSIDA
Webmaster: Patrik Axelsson
adress se sekreterare