Senaste nytt på hemsidan

2024-03-26 Uppdateringar gjorda på sidan.
Hela hemsidan är genomgången och uppdaterad

2024-02-27 Några smärre uppdateringar på styrelsesidan.
Nu har vi bytt kassör och revisor.

2023-09-04 Några smärre uppdateringar på förstasidan.
Nu har vi uppdaterat mötesinformationen på förstasidan så de är aktuella.

2022-09-27 Nya uppdateringar
Vi har nu gjort en del uppdaringar på hemsidan. Bla tagit bort GDPR-informationen på förstasidan.

2021-06-19 Nya mötesdagar inskrivna
Vi har nu fört in nya mötesdagar på startsidan

2018-10-24 Texten korrigerad och ändrad.
Nu har vi ändrat och korrigerat på många sidor på hemsidan

2018-04-24 Stödmedlemskap finns nu med.
Nu har vi lagt in vad ett stödmedlemskap kostar i föreningen på sidan "bli medlem".

2017-07-14 Ny layout på hemsidan.
Hemsidan har nu fått en ny layout med bland annat en dropdown meny i stället för sidomenyn som tidigare fanns samt andra färger på sidan. En del andra förändringar på sidan har också gjorts.

2016-10-20 Höstens studiecirkel
Mer detaljrik information om höstens studiecirkel har kommit in på startsidan.

2013-03-21 Några kompletteringar.
Några kompleteringar har gjort i styrelsen ny kassör och nu vice sekreterare och nya suppleanter.

2013-01-28 Vakant post.
På grund av dödsfall har vi fått sätta kassörsposten som vakant fram till årsmötet.

2012-05-02 Korrigeringar.
De flesta sidorna har korrigerats. Saker har lagts till och andra tagits bort.