Stjärnkattens värderingar
Vi talar till varandra! Inte om varandra.

Stjärnkatten står för:
NEJ till plågsamma och onödiga djurförsök
NEJ till sommarkatt

Stjärnkatten arbetar för:
Att höja kattens status för alla katters väl
Att befrämja raskattaveln genom målmedveten avel
Att föda upp sunda katter med bra typ och temperament
Att förmedla kunskap om kattens skötsel
Att anordna kattutställningar

Stjärnkattens målsättning:
Att minimera sommarkattsproblemet
Att anordna en internationell utställning per år

Vad gör Stjärnkatten?
Vi har medlemsmöten en gång i månaden med olika teman

Vi ger råd till medlemmar och allmänheten
Vi anordnar då och då hobbyutställningar, loppmarknader och dylikt