Ni som läser dessa sidor tänk på artiklarna är gamla. Annledningen till att de finns kvar är för att de kan anses som gångbara och intressanta.