Ni som läser dessa sidor tänk på att artiklarna är gamla. De finns kvar för att de fortfarande kan anses som gångbara och intressanta.