Stjärnkatten
Klubben som har stort utrymme och hjärta för både vanliga härliga husisar och raskatter.

Klubben startades 1995 av Linnéa Tisell och ett gäng glada entusiaster. Linnéa finns inte kvar hos oss längre, men klubben överlevde.
Nuvarande ordförande heter Rose-Marie Kvillert.
Sen dess har många år gått och 2015 hade vi 20-årsjubleum.
Föreningen jobbar på i samma anda och med samma värderingar som tidigare.
Vi är en liten klubb med stor gemenskap. Alla kattälskare - med eller utan katt - raskatter eller huskatter är välkomna att dela vårt engagemang för vackra katter, utsatta katter och för en bra katthållning överhuvudtaget.
Klubben arbetar självständigt, men samarbetar med Word Cats Federation i
Norden, se vidare under WCF i Norden-länken!

Linnéa Tisell