Bild på STJR tidning
OBS Stjärnposten ligger för närvarande av olika omständigheter vilande men vi hoppas att kunna få igång den så fort vi kan.

Kort historik
Stjärnposten har getts ut sedan klubben startade 1995. Det var Linnéa Tisells stora glädje att "fixa ihop" medlemsbladet. Helst skulle den innehålla något "roligt" som lockade fram glada skratt hos medlemmarna. Vi har haft flera hängivna redaktörer.
Obs just nu ligger tidningen på is men vi hoppas att vi snart ska få igång den igen.

Omslagets layout har fixats av Pertti Säämänen, som också designat vår logotype. Vi hade ett flertal förslag att välja emellan, men samtliga var helt ense om att "så här" skulle vår tidning se ut.

Tidningen är mycket omtyckt och numera har vi ett flertal prenumeranter. Den sänds till veterinärmottagningar i Göteborg. Som brukligt är sänds den till samtliga WCF-föreningar i Sverige, men inte till SVERAK:s kansli, eftersom Sverak sedan länge har avbrutit samarbetet mellan organisationerna.


SISTA MANUSDAG:
15 februari, 15 maj, 15 augusti och 15 november

Tidningen ges ut 4 gånger per år; lagom till påsk med ägg-gult omslag och strax före midsommar i vårens hoppingivande gröna färg. I mitten av september har omslaget höstens orange eller beige lövfärg och till sist blir den tomteröd strax före jul.

ALLT material till tidningen sänds till:
Patrik Axelsson
Temperaturgatan 5
418 41 Göteborg
E-post: patrik@runnercats.biz

Vi tar tacksamt emot material gällande era katter men även andra artiklar och ämnen som rör katter. OBS! Om ni tar från andras artiklar glöm ej att fråga om tillstånd och ange källan.