Bild på STJR tidning
Stjärnposten ligger vilande.

Kort historik
Stjärnposten har getts ut sedan klubben startade 1995. Det var Linnéa Tisells stora glädje att "fixa ihop" medlemsbladet. Helst skulle den innehålla något "roligt" som lockade fram glada skratt hos medlemmarna. Vi har haft flera hängivna redaktörer.
Nu ligger tidningen på is men det skulle vara roligt att få igång den igen.

Omslagets layout gjordes av Pertti Säämänen, som också designat vår logotype. Vi hade ett flertal förslag att välja emellan, men samtliga var helt ense om att "så här" skulle vår tidning se ut.

Tidningen var mycket omtyckt och vi hade en del prenumeranter. Den sändes till veterinärmottagningar i Göteborg. Som brukligt är sändes den till samtliga WCF-föreningar i Sverige, men inte till SVERAK:s kansli, eftersom Sverak sedan länge har avbrutit samarbetet mellan organisationerna.


SISTA MANUSDAG:
15 februari, 15 maj, 15 augusti och 15 november

Tidningen gavs ut 4 gånger per år; lagom till påsk med ägg-gult omslag och strax före midsommar i vårens hoppingivande gröna färg. I mitten av september hade omslaget höstens orange eller beige lövfärg och till sist blev den tomteröd strax före jul.

ALLT material till tidningen sänds till:
Patrik Axelsson
Temperaturgatan 5
418 41 Göteborg
E-post: patrik@runnercats.biz

Vi tar tacksamt emot material gällande era katter men även andra artiklar och ämnen som rör katter. OBS! Om ni tar från andras artiklar glöm ej att fråga om tillstånd och ange källan.