ETT KOLLEKTIV ÄR INTE STARKARE ÄN SIN SVAGASTE LÄNK!

Vi har fått mycket fin kritik/uppskattning för vår medlemstidning Stjärnposten. Det är dags att berätta hur detta kollektiva arbete utförs:

Först och främst är det medlemmarnas insända fotografier, teckningar, berättelser och artiklar om egna och andras katter som är grundstommen. Därnäst försöker redaktören få in allmängiltiga faktaartiklar (ex Kattskolan), eftersom klubbens strävan är att ha ett brett sortiment i tidningen. När materialet färdigställts sänds det till vår huvudansvarige redaktör, som läser igenom det och kollar att det inte innehåller stötande eller kränkande värderingar.

Sedan är det dags att sända 32 original som bränts in på en CD-skiva till tryckeriet, som klarar av tryckning och häftning på 5 - 10 arbetsdagar. Tryckerikostnaderna skall betalas; nu är det kassörens tur att sända pengar till den styrelsemedlem som är ansvarig för hämtning och kontant betalning av SP, bladar i ev medskick, sätter på frimärken, adresslappar och ser till att tidningen lämnas in till posten. Med förenings-frimärke tar det ca 3 dagar innan SP dimper ner i brevlådan. Adressetiketterna trycks upp av ännu en styrelsemedlem.

Vårt preliminära mål är att tidningen skall levereras varje kvartal omkring den 20:e. Anledningen är att vi vill ha ut den i god tid före påsk, midsommar/semestrar resp jul. Om tidningen av någon anledning inte kommer ut i tid har det hänt en olycka på vägen… Redaktionen (ur SP 4-2000)


RÖSTER OM "SP" FRÅN VÅRA LÄSARE


VI HAR OCKSÅ FÅTT KONSTRUKTIV KRITIK

Recension av Stjärnposten: "Jag lovade att recensera Stjärnposten. Mitt allmänna intryck var att den innehåller mycket mer text än den genomsnittliga klubbtidningen - mycket bra! Layouten är hyfsat konsekvent, vilket också är mycket bra. Det gör att man kan koncentrera sig på innehållet. Några saker som jag skulle ha gjort annorlunda: Staffan Nöteberg (Redaktör för Linjalen, Siameslinjens medlemstidning)

Redaktionen TACKAR!!! Det var varm, jättefin och lärorik kritik som värmde hjärtat!


"NU ÄR TIDNINGEN OCH BILDERNA BRA, MEN …

SP borde skickas till någon större dagstidning, som har djurartiklar eller varför inte till "Land". Klubben skulle garanterat få fler medlemmar eller prenumeranter. Men det finns ingenting som inte kan bli bättre, t ex
  1. Varför har ni inte fler fotografier i tidningen?
  2. Och varför klumpar ni ihop en massa bilder på en enda sida? Många sidor har alltför kompakt text.
  3. Varför inte sprida ut bilderna här och var? Texten skulle bli mycket mer levande då" Roy Gustafsson

Tack för berömmet och dina synpunkter

som vi skall försöka besvara i ordningsföljd: 1/ Vi är lyckligt lottade, tycker vi, som kan bjuda på så många insända fantastiska fotografier per nummer som vi gör. Du kan också hjälpa till genom att skicka in bilder på din huskatt "Gossen" 2/ Vi försöker undvika att bladet blir alltför faktatyngt och kompakt, men det är inte lätt att få ihop en lagom blandning av fakta och nöje. "Kattskolan" och andra fakta-artiklar är efterfrågade, liksom våra "ihopklumpade sidor" med fotografier. De bildar ofta en slags "serie", t. ex "vänta-på-tomten"-sidorna. 3/ Om att sprida ut fotografierna: Ponera att vi får in en berättelse om perser och så puttar vi in bilder av siameser i texten. Vi tvivlar på att artikelförfattaren skulle bli speciellt glad då... /Redaktionen

"Varför har inte "Stjärnkatterna" något ursprung, dvs uppfödarenamn?" /BC

Förhoppningsvis har alla våra katter ett "ursprung"; kattdjuren är ju belagda i skrift och historia tusentals år tillbaka…

I kattklubbarnas & rasringarnas medlemstidningar blir det lätt så att styrelsens, redaktionens och uppfödarnas katter profilerar sitt stamnamn på allehanda sätt dels genom att de vanligen är aktiva utställare och ofta har framgångsrika katter, dels genom annonser; både vanliga och s.k. "smygannonser". Vi strävar efter att alla medlemmar skall komma till tals. Dessutom anser vi att alla katter har lika värde, alltså presenteras djuren under det namn som ägaren kallar det för. För kattungekullar, djur till avel och när utställningsresultaten presenteras, använder vi katternas officiella namn. /Redaktionen."Kritik är bra!

Då menar jag objektiv kritik där man skiljer mellan sak och person.../ Jag skriver inte till Siames & Orientalgruppens e-mail-lista för att någon ska ta och skriva om mina ord samt "krydda" dem med ytterligare ord för att sedan tryckas i en tidning vars klubb jag inte ens vet existerar som dessutom inte tillhör SVERAK... (Vad SVERAK-regler gör för nytta i en IDP-tidning förstår däremot inte...) (obs vi tillhör numera WCF)

Vad är det då för lantmannaförening ni tillhör och bedriver ??? Eller är Stjärnposten en tidning (skvallerblaska) som inte tillhör någon klubb alls??"

Direktcitat ur ett e-mail från en SVERAK-medlem (vår kursivering)

Redaktionen tackar för en objektiv kritik som skiljer mellan sak och person ! "Lantmannaföreningens skvallerblaska" är inte rikstäckande, och vi kan inte vara alla till lags. Glädjande nog har blaskan för det mesta blivit uppskattad, och vi har ofta SVERAK-, DSO- och NRR-medlemmar som medverkar i den :o))