ENKEL GENETIK

om bl a färger, mönster (med exempel från siames/orientalavel)

Text: © Chr. H Cilleborg, "Players", Danmark Översättning från danska: © Pia Wiman

Ofta hör jag av intresserade kattungeköpare att de blivit felinformerade om vanlig enkel färg- och mönstergenetik, därför anser jag att det är hög tid att korrigera några av dessa missuppfattningar. Artikeln är inte någon större genetikutredning, utan är tänkt som ett supplement, och i synnerhet som upplysning och hjälp till nya uppfödare.

Vi startar med säkra parningar, och då börjar jag med siameserna kontra orientalerna. Det är så att om man parar 2 siameser med varandra, så får man alltid siameskattungar, oavsett vilken bakgrund som det finns. Här handlar det bara om mamma och pappa katt. Vi har nu bekantat oss med maskgenen, färger och mönster kommer senare.

HYBRID

Går vi vidare till orientalerna så kan man faktiskt för det mesta kalla en oriental för en siameshybrid; vilket betyder att katten bär en gen (anlag) för maskfärgerna. En parning mellan en oriental och en siames kan ge både siames- och orientalavkomma. Man kan inte utgå ifrån hur många orientaler eller siameser som ligger i stamtavlorna - det är uteslutande tillfällighetens spel. Samma sak gäller om man parar två orientaler med varandra, även då kan man få både siames- och orientalkattungar, och det är inte heller påverkat av antalet siameser eller orientaler i stamtavlorna.

Vi stannar upp och summerar det hela:

STUDERA STAMTAVLAN

Om vi går ett litet steg vidare stöter man på ett ord som heter homozygot oriental. Det betyder en oriental vars avkomma alltid är orientaler, oavsett om man har parar med en siames eller en oriental. För att kunna konstatera om en oriental är homozygot måste man studera stamtavlan.

Första steget är att kattens båda föräldrar måste vara orientaler. Om ex den ena är siames kan vår katt inte vara homozygot, eftersom den har mottagit en siamesgen från siamesföräldern. Om bägge föräldrarna däremot är orientaler vet man att avkomman uteslutande har mottagit orientalgenen från föräldrarna.

Andra steget, dvs att konstatera om katten är homozygot eller ej, är nästan omöjligt att veta, men med statistiska beräkningar kan man konstatera det. Om man efter hand fått ca 30 avkommor, spritt över flera kullar, och alla är orientaler, så kan man stor sanno-likhet fastslå att katten är homozygot. I Danmark har vi ett par säkra hanar som endast lämnar orientalavkommor: Sphinx Boy Wonder, ORIn, samt Sphinx YSL, ORIb24. Vill man vara absolut säker på att bara få orientalavkommor, så bör man använda sig av hanar som man vet är homozygota. I Sverige känner vi till bl a ' orientalhanen Kattilan Oogahonk Special, ORIn, som endast gav orientalavkommor.

TÅLAMOD

Om moderkatten också är oriental kan man vara säker på att avkomman blir homozygot, men om mamman är siames får man ha tålamod i en, kanske flera generationer. I så fall kan man inte beräkna sannolikheten, utan man måste uteslutande se på avkommorna; använder man en homozygot oriental tillsammans med siameser eller orientaler som inte är homozygota så kommer avkomman inte heller att vara homozygot.

(Problemet är att man kan beräkna att någon/några i kullen bör vara homozygot, men vilken/vilka är frågan - och man kan ju inte behålla alla kattungar själv! PIA)

FÄRGER

Om färger och mönster hör man också ofta felaktigheter: