KATTSNUVOR; HERPES & CALICI, IBLAND TILLSAMMANS MED CHLAMYDIA

Kattsnuva orsakas av två virus; herpes och calicivirus. Det finns uppgifter om att ca 80 % av raskattbeståndet har antingen det ena eller båda virusen samtidigt. Ibland har de även chlamydia, en bakterie, som är svår att medicinera bort.

Herpes 1 virus (FHV-1, FRV)

Herpesinfektionen börjar ofta med vattning snuva och nysningar, därefter börjar ett eller båda ögonen rinna och katten kisar. Gradvis övergår symtomen till tjock, varig snuva. Katten får hög feber. På tungan och i svalget ses sår. Ögoninfektionen blir varig och det uppstår sår på hornhinnan. Katten blir allvarligt sjuk. Symtomen avtar efter 2-4 veckor. Vanligen tillfrisknar katten, men katterna blir symtomfria kroniska bärare av herpesvirus resten av livet. Viruset ligger latent och gömmer sig i nervbanorna eller i ryggmärgen. Det reaktiveras av stress, ex i samband med parning, förlossning och utställning. Om en katt som varit på utställning börjar nysa på hemvägen har den katten inte smittats på utställningen - den reaktiverar sitt eget virus. Speciellt herpes kan ge bestående men i form av kronisk snuva (pga att näshålans slemhinnor blivit förstörda) och kroniska skador på hornhinnorna, även tårkörtlarna kan förstöras. Små kattungar, som smittas av sin virusbärande mamma i samband med förlossningen, insjuknar inom 2 - 17 dagar. Somliga dör pga tillstötande komplikationer (ex lunginflammation), måste handmatas (pga att de inte förmår suga med tilltäppt nos) och kan i värsta fall få så allvarliga hornhinneskador att de blir blinda. Herpesviruset består av en virusstam. Viruset överlever endast någon dag utanför katten. Smitta sprids genom tårvätska, saliv, rinnande nosar och nysningar. Enligt leg vet AM Nilsson är det cellmedierade immunförsvaret viktigast för att bekämpa viruset. Antikroppar har inte lika stor betydelse. Vaccinet har medelgod effekt. En del veterinärer rekommenderar att man skall vaccinera katten mot kattsnuva var 10:e månad, eftersom verkan av vaccinationen troligen upphör efter 10-12 månader.

Calicivirus

Det ger mildare symtom än herpes, oftast med sår på tungan och nosen. Ibland får katten hälta, varför vet man inte. Även calicivirus kan ge kroniska skador på nässlemhinnan och förorsaka ögonskador. Katten kan få "torra ögon" pga att tårkörtlarna förstörts, och måste då ges tårersättningsmedel resten av livet. Sjukdomsperioden varar ca 2 veckor. Calicivirus består av dussintalet olika stammar. Viruset lever utanför katten i 8 - 10 dagar. Hälften av katterna som insjuknat gör sig av med viruset på 70 - 80 dagar. Resten blir symtomfria bärare. Antikroppar utgör det viktigaste försvaret.

Chlamydia

förekommer ofta tillsammans med kattsnuvor. Inkubationstiden är ungefär 9 - 13 dagar. Katten får först infektion i ett öga, efter några dagar inflammation även i det andra. Symtomen avklingar efter 2 - 3 veckor. Chlamydia förorsakas av en bakterie. Immuniteten är dålig. Sjukdomen kan vara svår att bli av med. Ofta har katter kvarstående symtom som visar sig genom litet "kladd" i ögonen.

Behandlingsmetoder

Oftast blir sjukhusvård nödvändig. Vid utbrott kan katten understödjas av näs- och ögondroppar, alternativt ögonsalva, aciclovir (= ett medel som hämmar förökning av herpesvirus) och lysin. (OBS! Kortisonsalva får inte användas som ögonsalva. Hornhinnan kan spricka, varvid ögat rinner ut). Såren på tungan behandlas med xylocainsalva som är smärtstillande. Antibiotika måste troligen sättas in pga risken för sekundära infektioner. Dropp direkt i blodet används. Man måste också vara observant på att katten inte blir uttorkad. Behandlingen skall sträcka sig över månader. Om katten dessutom har chlamydia måste den behandlas med tetracyklinpreparat. Behandlingstiden är lång även när det gäller chlamydia.

Tester

Det finns olika tester för herpes- och calicivirus, bl a odlade tester, eller undersökning av antikroppar i blodet. Tyvärr är det svårt att få tillförlitliga test. Det finns uppfödare som testat sina katter på flera olika sätt men erhållit negativa resultat, trots att katten bevisligen har kliniska symtom på kattsnuva. Chlamydia testas genom bakterieprov från ögonen, eller blodprover. Testning av antikroppar i blodet kan inte användas på vaccinerade katter. Text: © Pia Wiman. Artikeln publicerades i SP 3-2001 Källor: Anne-Marie Nilsson: "Kattens sjukdomar" ICA-förlaget 1998, Grace McHattie: "Allt om katter. En uppslagsbok", 1991. Konsultationer med bl a leg vet Kristina Widmark, Hallands Djursjukhus, råd och tips från div uppfödare samt kattdomaren mm Martti Peltonen.

DELADE MENINGAR OM NYA VACCINET FENVAXYN PENTOFEL

I SP 2-2001 presenterades ett nytt vaccin; Fenvaxyn Pentofel, som innehåller fem komponenter med skydd mot kattpest, kattsnuva (2 olika virus), Chlamydia och virusorsakat lymfom. En del djursjukhus avråder från att använda det nya vaccinet. Frågan är kontroversiell eftersom veterinärerna har delade åsikter om nyttan/ev skador av vaccinet. När Chlamydiavaccinet introducerades för knappt 10 år sedan varnades jag av min veterinär för att använda det, eftersom det inte skyddade helt mot sjukdomen. Katten kunde alltså bli chlamydiasmittad utan att ägaren lade märke till det därför att symtomen lindrades pga vaccinet. Många katter bar troligen på sjukdomen i åratal. Trots alla farhågor blev Dohycatvaccinet närapå obligatoriskt. Man kan undra om det är orsaken till att den relativt "snälla" chlamydiabakterien ändrat karaktär och numera är ytterst svår att medicinera bort. Vaccination mot kattpest är obligatorisk om man ställer ut katten, parar den osv. Vaccination mot kattsnuva har medelgod effekt, men ger trots allt ett visst skydd. Personligen har jag envetet kämpat för att enbart få använda Felidovac PRC (pest-, herpes och calicivaccin) på mina katter. Text: © Pia Wiman. Artikeln publicerades i SP 3-2001

TILLÄGG

Felidovac PRC tillverkas inte längre, istället finns bl a Nobivac Tricat och Felocell CVR som skyddar mot kattpest, herpes och calici. Jag hoppas kunna presentera en del nyheter om kattens infektioner och hur och när man skall vaccinera sina katter - allt enligt senaste vetenskapliga rön: Vi övervaccinerar våra katter. På det årliga IDP-mötet 2004 beslöts att efter grundvaccineringen skall revaccinering ske med TVÅ års mellanrum. HÅLL UT tills vidare!