"OÄKTINGEN" SOM BLEV CHAMPION & INTERNATIONELL PREMIER

Text/foto: © Elisabeth Kullman

"Spokie" (Africat´s Spotlight) och hans tre systrar föddes hemma hos Lene Maxe en sommardag för 9 år sedan. Det var ingen planerad kull, utan en tjuvparning mellan Vesslans Ivory, Foreign White, och Colah´s Coco Chanel, ORIb (havanna) .Två raser som enligt standarden inte ska paras med varandra. Men kärleken har inga gränser, veckan efter att "Ivar" blivit kastrerad parade han sig med "Fjompan", och en ovanlig kull blev till.

Spokie en vit oriental
Spokie"- Sveriges enda vita orienal ?

Förutom Spokie som är en vit/grönögd oriental, så var det två lavendel (lila) orientalflickor och en liten vit/oddeyed orientalflicka. Alla mycket bra typade. Vad jag vet så är det ingen som riktigt säkert kan säga hur det kom sig att det blev några vita kattungar överhuvudtaget. Rent genetiskt borde inte detta kunna hända eftersom den vita färgen ofta är recessiv.

Pappa "Ivar" bästa klubbkatt två år i rad

Hur kom jag då i kontakt med Spokie och hans syskon? Det började med att jag blev förälskad i Spokies pappa Ivar. Han var en av de vackraste katter jag någonsin sett. Han förförde mig med sina klarblå ögon och charmiga sätt, och jag bestämde mig då att det var en Foreign White jag skulle ha som katt nr två. (Innan hade jag världens mysigaste lilla siames, Holly) Ivar blev förresten Bästa klubbkatt två år i rad inom FHK. Jag tror att det var åren 1989-90.

När jag fick veta att Ivar blivit pappa och att det fanns vita katter i kullen, kontaktade jag Lene Maxe, åkte dit och tittade - och blev förälskad igen! Denna gång i Spokie. När denne vinglige kattunge, med öron lika stora som kroppen, tittade på mig, så var jag såld och tingade honom direkt.

Spokie som ungdjur

Eftersom ingen visste om Spokie var en godkänd ras eller inte belades han med "avelsförbud" i stamtavlan, och jag fick köpa honom till nedsatt pris. På grund av detta kastrerade jag honom. Först hade jag planer på att - för skoj skull - para honom med Holly, men av rädsla att Holly skulle skadas gjorde jag aldrig det. (Vilket jag till viss del ångrar idag). En månad efter att Spokie blivit kastrerad fick jag reda på att han var godkänd för avel. Jag ska ärligt säga att det var en stor besvikelse att få veta detta när det var för sent…

Hur är då Spokie som katt?

Kan bara säga att han är lite´ utav min favorit. Visst gillar jag det andra katterna lika mycket, men Spokie är ändå Spokie: Det är Spokie som ska bäras och kramas, och som sitter i knät på mig så fort han får tillfälle, och tittar mig djupt in i ögonen med en kisande och kärleksfull blick. Han är helt enkelt mattes lille kelgris.

Utställningsframgångar

I utställningssammanhang har det också gått bra. Han är Internationell Premier och har två cert kvar att ta för att bli Grand Premier. Två gånger har han blivit Bästa Korthår Totalt. Jag har inte ställt ut honom på många år nu. Ingen av katterna trivs på utställning, och jag vill inte tvinga dem. Spokie, numera senior, är fortfarande en mycket vacker katt. När det gäller hans färg (vit/grönögd) så var han länge den ende i Norden. Men vad jag känner till så finns det minst nio katter till nu, varav de flesta finns i Norge. För ett tag sedan fick jag erbjudande att köpa en liten "grönögd" flicka, och det var med stor svårighet jag tvingade mig att säga nej. Jag har ju min lille älskade Spokie, och jag hoppas att han får leva länge och hålla sig frisk. @@@@@

FRÅGOR till FIFe-folk och duktiga genetiker

angående korsning av Oriental contra Foreign White:

Martti Peltonen, kattdomare, uppfödare mm:

Enligt SVERAK:s stadgar finns det inte något förbud mot denna korsning. Korsning av ORI x SIA är tillåten - och en Foreign White är ju en vit siames! Denna regel tillämpas inom andra FIFe-länder. I Norge har en domare köpt en vacker grönögd vit katt från USA. (OBS! I USA räknas inte FW som siames, utan de registreras som orientaler, och kan ha följande namn: BEW = Blue Eyed White, GEW = Green Eyed White, OEW = Odd Eyed White. Många av dessa katter är även silver (!!) under den vita pälsen, eftersom man har samavlat helfärgade vita och silver orientaler).

Påståendet att Foreign White är skyddad från dövhet "så länge katten är siamesmaskad under det vita" är felaktigt. Om katten hör eller inte beror på hur hörselcellerna fördelas under den embryonala fasen - maskanlaget skyddar inte mot slumpen!

FW är tillverkad av Pat Turner (Scintilla) som ville skapa en vit katt med siamesblå (alltså inte vanliga blå) ögon. Därför skall en "riktig" FW alltid vara maskad under. Anlaget som orsakar att katten blir vit är inte recessivt. Genetiskt är en vit katt alltid färgad under det vita. För att få vita kattungar måste antingen pappan eller mamman vara vit. Det finns "recessive white" - dvs recessiva albinokatter, men de har inte siamesblå ögon utan albinoögon (röda). Dessa katter är ytterst sällsynta. I dagsläget är det okänt om de finns med någonstans i genbasen hos våra orientaler.

Britt Hagar Alvestad, NRR:

Det stämmer att man inte har lov att para Foreign White med annat än siameser och andra FW. Orsaken är att det är enda sättet att behålla ögonfärgen hos FW - som i FIFe alltså är en vit katt med siamesblå ögon som registreras som SIA w 67 (SIA = siames, w = vit, 67 = siamesblå ögon).

Om man parar en FW med en oriental (ORI) vet man inte om avkomman har 67-ögonfärgen eller 61-ögonfärgen (61 betecknar vita blåögda perser). I ett tillägg sägs att FIFe inte har godkänt vit oriental, dvs ORI w 61, 62, 63, 64. Fakta står i FIFe:s EMS-kod.

Anne Gro Edström, norsk domare, arbetar på att få vit grönögd oriental godkänd i Norge. Jag vet inte hur många vita katter hon har fött upp, men antalet ökar ju... Det är emellertid inte tal om något annat än grönögda orientaler. Vill man ha godkänd blåögd, gulögd eller oddeyed oriental får någon ta itu med det också. Skall man ha en FW, så är det bara siameser som kan användas i aveln. Vill man ha en vit oriental använder man självfallet orientaler. Samma sak gäller för balines och javanes. Så fort man använder en helfärgad katt i aveln på FW så är det inte FW längre.

Pat Turner, som var väldig öppen för att korsa olika färger/olika raser med varandra, var väldigt tydlig på denna punkt - FW är en siames med siamesblå ögon, inte den vitblå ögonfärg som perserna hade. Vid skapandet av FW togs det på så stort allvar detta med ögonfärgen att inga blåögda vita katter tilläts i aveln - endast gulögda vita. Därnäst användes bara siameser, helst brunmaskade därför att dessa har starkare pigmentering.

Fakta är fakta, men det som självfallet kan och bör diskuteras för och emot är om det är aktuellt att söka tillstånd för att avla fram vita orientaler.

ANNE-MARIE NILSSON, leg vet och genetiker:

Skapandet av den blåögda vita siamesen baserades på vita katter med gula ögon, bl a därför att det blev mindre risk för dövhet. Parning mellan två vita katter är inte önskvärt pga denna risk. Statistiskt sett har vita katter sämre vitalitet och fertilitet, men FW är ju en maskad siames under det vita.

Personligen anser jag att man måste bestämma sig inom aveln: Antingen håller man sig till de 4 godkända raser som finns (SIA, ORI, BAL, JAV) eller så godkänner man olika raskorsningar. Fördelen med det är att avelsbasen blir större, nackdelen är, tror jag, att på sikt kommer kvaliteten på tecken, kroppsfärg osv att försämras.

(Artikeln publicerades i SP 3-2000)

LÄSARNAS INLÄGG I SP 1-2001

Angående korsning av Oriental och Foreign White, se ovanstående artikel i SP nr 3, 2000

"Såvitt jag har kunnat få fram genom olika kontakter lär det inte finnas något direkt förbud inom IDP på kontinenten mot försök att få fram vit oriental, men man är mycket försiktig i sina uttalanden i flera länder. Förklaringen KAN finnas i sista avsnittet här nedan. Dessutom har intresset för SIAM-ORIENTAL för tillfället minskat katastrofalt, men allt tycks gå i vågor överhuvudtaget.

Jag skulle vilja hänvisa till en mycket bra och upplysande artikel av ANNE-MARIE NILSSON i VÅRA KATTER någon gång på 80-talet, om jag inte missminner mig. Artikeln heter: VAD ÄR EN FOREIGN WHITE? Hon redogör mycket utförligt och lättförståeligt om hur PATRICIA TURNER startade ett avelsprogram för vad som så småningom och efter många års ansträngningar och med hjälp av flera uppfödare ledde till FOREIGN WHITE, den brunmaskade siamesen i vit kostym.

I sin artikel redogör A-M N hur vit "färg" nedärvs, vilka egenskaper är sammankopplade med vit "färg" och ögonfärg, och hur det rent praktiskt gick till att avla fram den vitmaskade siamesen som kallades FOREIGN WHITE.

Mycket viktigt , tycker jag, är avsnittet där det redogörs för en något nedsatt fertilitet för vita katter inklusive dövhet. Denna fråga kommer alltid upp, för tillfället speciellt i Tyskland, där man enligt utsago lär principiellt vilja "förbjuda" ALLA vita katter inklusive alla maskade katter! Men det är en annan historia".

Annehilde Richter

Ny tysk lag på gång (Meddelande från NRR till alla klubbar)

"Tyskland (inte tyska kattklubbar, men den tyska staten) har fattat beslut om hur landet skall ställa sig till katter som tyskarna definierar som hälsomässigt och avelsmässigt icke sunda. Från och med 01.01.01 kan statsveterinären i värsta fall konfiskera och tvångskastrera alla katter som de anser hamnar under den paragrafen. Det kan också bli gällande för katter som har anmält sig till en tysk utställning och som därmed måste gå igenom veterinärkontrollen.

Detta gäller alla helvita katter, alla katter med höggradigt vitt (02 och 01) och blå ögon (det krävs attest för ögonspegling samt hörselattest), alla maskade katter med blå ögon (krävs attest för ögonspegling), alla Manx-katter (svanslösa katter), alla rextypade katter som har tendens till lite päls som har mist eller har avbrutna morrhår, alla Maine Coon som har flera tår än normalt, alla katter med ett tydligt stop. Detta gäller också raser som i ursprungslandet inte är FIFe godkända, men som är avlade på en eller flera defektgener: Sphynx (hårlös katt), Scottish Fold (framåtvikta öron), Munchkin (korta ben) osv.

NRR har tagit kontakt med FIFe för att förbundet skall undersöka vilka regler utställarna har att rätta sig efter om de tar med sig en katt på utställning i Tyskland. Det är viktigt att vara klar över att varken FIFe eller det tyska FIFe-förbundet kan ge några garantier - detta kan bara den tyska staten bestämma.

Britt Hagar Alvestad, ordförande Sarpsborg Norge 13.02.2001 (Översättning: Pia Wiman. Publiceras med tillstånd)

Svar från tyska myndigheter 16.02.01

Vi har precis fått bekräftat via vicepresidenen i FIFe (Eric Reijers) att det har inkommit svar från tyska myndigheter (The Bavarian State Ministery of Health, Food and Consumer Protection, av dr Marschener, Chief-Veterinary)

"Som svar på era frågor informerar vi att i enlighet med veterinära regler skall alla katter som medförs till utställningar ha ett giltigt rabiesvaccinationscertifikat. Certifikatet är giltigt om djuret har fått vaccinationen minst 30 dagar före och inte längre än 12 månader före utställningsdatumet (gäller förstagångsvaccinering). Om det är en efterföljande vaccinering skall den vara gjord 12 månader efter förstagångsvaccination och inte vara äldre än 12 månader.

Vaccinationen skall vara bekräftad av ett certifikat från veterinär där följande skall framgå:

Det finns inga utställningsrestriktioner för några speciella raser, eftersom det för närvarande inte finns en gällande grundlag för detta.

Britt Hagar Alvestad