INVÄLVSMASK - HUR OFTA AVMASKAR MAN?

Spolmask och bandmask är några av kattens allra vanligaste parasiter. Spolmaskens livscykel är antingen enkel (= direkt) eller komplex med en "transportvärd" via gnagare. Larvstadier kommer ner i kattens magsäck, vandrar vidare till levern, därifrån till lungorna. De hostas upp och sväljs ner i tarmen där de utvecklas till vuxna maskar som lägger ägg som bajsas ut och utvecklas efter 28 dagar till nya larvstadier.

SYMTOM: Vuxna katter får matt päls, lätt diarré och katten kräks upp eller bajsar ut mask. Kattungar och äldre katter kan bli ganska sjuka om de har mycket mask. Symtomen är avmagring, svullen buk, blodbrist, blinkhinneframfall och hosta, eftersom masken vandrar i lungorna.

SMITTKÄLLOR: Infekterade katter eller gnagare. Infekterade honor smittar ungarna via modersmjölken, därför är det viktigt att avmaska katterna före parning. Man kan avmaska ungarna redan vid 3 veckors ålder.
maskar i katter

BANDMASK: Katten bajsar ut masksegment som är fyllda med ägg. Man kan se dem som vita "risgryn" i pälsen runt ändtarmen. Via avföringen förs äggen ut i omgivningen och äts upp av gnagare och kaniner. Ytterligare en art av bandmask smittar via insekter; ex loppor eller flugor som äter äggen. 30 dagar senare har de utvecklats till mellanstadier, som på nytt äts upp av katten när den fångar insekterna. Det händer att katten har par sorters mask samtidigt.

BEHANDLING: Det finns mycket bra maskmedel idag som kan köpas receptfritt på apotek. Själv föredrar jag Axilur vet som är effektiv mot larver och flera sorters mask (spolmask, hakmask, pisk- & lungmask samt två sorters bandmask. De två övriga bandmasksorterna har vi inte i Sverige f.n.) Axilur finns som tabletter, mixtur och granulat.

För utomhusgående katter behövs ofta fyra avmaskningar per år eller så snart man upptäcker parasiterna. Inomhuskatter bör avmaskas två gånger per år. Finns det flera katter i hushållet skall alla avmaskas samtidigt.

Text: © Pia Wiman, SP 3-2002

Källor: Diverse texter på olika avmaskningspreparat och AM Nilssons "Kattens sjukdomar"