INFORMATION OM ASTMA & ALLERGI DELADE MENINGAR OM DJURINNEHAV VID PÄLSDJURSALLERGI

Flera kattägare har berättat att det är vanligt att personer som drabbas av förkylningssymtom, snuva, astma eller allergi får rådet att "göra sig av med katten". Och ett betydande antal patienter som tror att de har astma har fått fel diagnos*.

Innan man gör sig av med katten bör man givetvis testa sig. Det finns flera olika slags tester, vanligast är prick- och lapptesten. Några kattägare har reagerat positivt i "lapptestet" mot katt. När samma person testades med blodprovsanalys var testen negativ! En annan kattägare fick veta att hans katt hade kvalster i pälsen och att det var detta som orsakade problemen. Eftersom han inte ville bli av med sina fyrbenta vänner testade han katternas pälsar: Inte en enda av dem hade kvalster i pälsen!

Erfarenhetsmässigt "vet" kattfolk att vissa kattraser som saknar underhår, ex siameser, orientaler, rexar och nakenkatten Sphynx, är mindre allergiframkallande än övriga "pälsiga" katter. Läkare och andra fackkunniga hävdar att det inte finns någon allergifri kattras. Vem har rätt? Fukt, mögel, rökning, pälsdjur och stress är några faktorer som utlöser allergier. När det gäller pälsdjursallergi är det oklart om det endast drabbar personer med anlag för det, eller om det också drabbar personer utan allergianlag. Eftersom det tycks råda viss förvirring i dessa frågor tog jag kontakt med Astma- & allergiförbundet och fick generöst ta del av deras information. Text: © Pia Wiman


* Det visar en studie i Göteborg där 86 patienter, som samtliga fått diagnosen astma, undersöktes noggrant av läkare och sjuksköterska på två läkares mottagningar: 57 hade astma, 18 hade någon annan lungsjukdom, medan 11 personer inte hade något fel på lungorna. Bortsett från att man kanske gjort sig av med sitt pälshusdjur i onädan, finns det risk för överanvändning av astmamedicin i samhället. (GP 960102)

ALLERGI MOT PÄLSDJUR
INFORMATION FRÅN ASTMA- & ALLERGIFÖRBUNDET

Alla pälsbärande djur är allergiframkallande. Idag finns hundar, katter och andra pälsdjur i mer än vart fjärde hem. Pälsdjur är vanligare bland barnfamiljer än hos andra. Djuren är till glädje för många, men pälsdjur är också en av de vanligaste orsakerna till allergi bland barn. De som är allergiska mot pälsdjur kan få symtom vid direkt eller indirekt kontakt med djuren. Allergiker reagerar olika med klåda i ögonen, snuva, astma eller hudbesvär. En del får symtom snabbt, andra efter flera timmar. Vissa kan också reagera vid indirekt kontakt när de träffar personer som har djur eller vistas i en miljö där det har funnits pälsdjur. Pälsdjur avger allergiframkallande ämnen, proteiner, som kommer från djurens hud, pälshår, saliv och urin. Alla pälsbärande djur är allergiframkallande! Även fåglar kan ge allergiska besvär. Efter kontakt med sitt djur bär en djurägare med sig proteiner i kläder, håret etc. Det allergiframkallandet ämnet kan finnas kvar i en bostad långt efter att man gjort sig av med sin hund eller katt (5-10 år)*. Fråga till Astma- & Allergiförbundet: Finns det någon kattras som pälsallergiker kan tåla bättre än andra eller är det helt individuellt, och kan min kompis som är pälsallergiker klara att komma på besök hos mig om hon tar en receptfri tablett som hon kan köpa på apoteket? (2004-07-03) Svar från Astma- och Allergiförbundet: Alla pälsdjur är allergiframkallande och vi rekommenderar därför inte någon ras framför någon annan. Det är nämligen protein hos djuren som man reagerar på och det finns bl. a i saliv, urin mjäll och hår. Det finns alltså inga allergisäkra raser och inget vetenskapligt stöd för att en viss ras är bättre än någon annan.


* Förbundet rekommenderar allergisanering av bostaden och ger ut ett informationsblad med råd om hur den skall utföras. Mer info finns på förbundets hemsida, se nedan /Red

TESTA VAD DU TÅL!
Bild på allergitest

Pricktest
En liten droppe av ett allergen (allergiframkallande ämne) droppas på huden, som sedan punkteras med ett litet stick. Droppen torkas av och efter ca 15 minuter ser man om någon reaktion uppstått, i form av svullnad, rodnad och/eller klåda. Det visar att testpersonen inte tål ämnet. 15-20 ämnen brukar testas vid samma tillfälle.

Lapptest
Används för att testa kontaktallergier. En droppe av ett allergen sätts på huden och täcks med ett plåster. Efter två dygn läser man av om någon allergisk reaktion uppstått, och efter ytterligare ett dygn gör man en ny kontroll.

Interkutantest
Allergenet sprutas in under huden.

Provokationstest
Ett prov som utförs av specialister. Man utsätter den allergiske för en liten mängd av det misstänkta allergenet (du får t ex andas in pollen) under övervakning och mäter reaktionen.

Blodprov
Tas för att kontrollera om det finns allergiantikroppar i blodet. Man kan göra en allmän test som bevisar att det är allergi och inte överkänslighet eller en specifik test, där man får reda på vilka ämnen som gäller.

Publiceras med tillstånd. Mer information finns på http://www.astmaoallergiforbundet.se eller ställ frågor via e-mail: info@astmaoallergiforbundet.se

OM OLIKA STUDIERESULTAT

HYGIENHYPOTESEN
Under tidigt 1990-tal föddes en hypotes med vars hjälp man under ett decennium försökt förklara det mesta, den s.k. hygienhypotesen. Den går i korthet ut på att vi skulle ha det alldeles för rent omkring oss, särskilt när vi är riktigt små. Det skulle leda till att vårt immunförsvar inte riktas mot att bekämpa infektioner, utan utvecklas i en riktning där den börjar bekämpa vanligt förekommande ämnen i naturen, ex. pollen. Tolkningen kan ifrågasättas, men flera studier har under de senaste åren visat att barn som vuxit upp på lantgård i mindre utsträckning drabbas av allergi och astma. En studie i Schweiz har visat att om barnen dessutom drack opastöriserad mjölk, så minskade risken för allergi ytterligare.

BAMSE-RESULTATEN
BAMSE står för barn, allergi, miljö, Stockholm och epidemiologi och är den stora studien i vilken 4000 barn och deras familjer studerats alltsedan barnens födelse. Fyraårskontrollen bekräftade vad flera studier tidigare visat; nämligen att amning, rökfrihet och frånvaro av fukt minskar risken för astma Det finns för få barn i bamsestudien med föräldrar med pälsdjursallergi som har pälsdjur för att man ska kunna dra några slutsatser. Ett tidigt innehav av katt eller hund ökar inte risken för astma vid fyra år i familjer utan allergi.

(Sammandrag ur Cancer- och Allergifondens tidning nr 1 maj 2003)

VISSA KATTER ÄR MINDRE ALLERGIFRAMKALLANDE ÄN ANDRA

Katten Spokie
Spokie (1991-2003) vit oriental, korthårskatt som saknar underhår Ägare/foto: © Elisabeth Kullman

Vissa kattägare är inte allergiska mot sina egna katter, men andras katter kan ge dem symtom. Och somliga allergiker klarar bara av att umgås med vissa katter. Det har hittills inte ansetts trovärdigt av allergispecialisterna. Nu visar det sig att patienter och kattägare hade rätt! Forskare som studerat olika sätt att reducera kattens allergener fann att vissa katter genomgående fäller lägre halter allergen. Hos katten är hormoner kopplade till mängden allergener. Hanar fäller större halter än honor och en kastrathane. Problemet är att man inte har funnit ut något bra sätt att identifiera katter som fäller låga halter allergen*.<7p> (Källa: Cats 03-97)

bild på Suanho´s Safari (Jeppe)
Nakenkattrasen Sphynx. Suanho´s Safari "Jeppe"
Uppfödare/foto: © Susie Anger- Söderberg


* Hittills har jag inte hittat någon vetenskaplig studie om olika raser fäller olika höga/låga allergener. Är man osäker innan ev kattinköp besök någon uppfödare ofta, håll i katten, be ev. att få ha katten hemma på prov eller som fodervärd. I avtalet skall det framgå att katten kan lämnas tillbaka inom viss bestämd tid om man får allergibesvär /Red

KOMPROMISS I PÄLSDJURSFRÅGAN

Pälsdjur hemma halverar risken för allergier. I en stor amerikansk studie visade det sig att risken inte bara halverades med ett husdjur. Skyddet ökade ytterligare hos dem som hade två hundar eller katter. BAMSE-studien, en av världens största allergiundersökningar, visar på samma sak. Svenska läkare funderar nu på att ändra sina rekommendationer. Uppåt 40 % av alla svenska barn har eller har haft någon form av allergi. Vanligast är pollen- och pälsdjursallergi. Idag säger läkarna att man inte bör skaffa pälsdjur innan barnen fyllt tre år, men tillägger tvetydigt att de som redan har djur gott kan behålla dem.

"Ja, det är en kompromiss. Diskussionen har varit så inflammerad under årens lopp men jag tror att vi kan gå ett steg längre nu", säger överläkare Magnus Wickman på Karolinska sjukhusets miljömedicinska enhet. "Endast i familjer där någon redan är allergisk bör man undvika pälsdjur." (Sammandrag ur Aftonbladet 020829)

KATT BÄTTRE ÄN LIVSKAMRAT MOT STRESS

bild på Colette, brunsköldpaddmaskad siames
Colette, brunsköldpaddmaskad siames. Uppfödare, ägare, foto: © Kim Udd

Ett husdjur i närheten är ett bättre stöd än livskamraten eller en vän när det kör ihop sig, enligt en amerikansk studie.

I undersökningen fick 240 gifta par, varav hälften hade hund eller katt, genomgå två stressprov. De som hade husdjur visade sig under försökets gång ha påtagligt lägre hjärtfrekvens och lägre blodtryck. De åter-hämtade sig också snabbare och begick mindre misstag.

Flest fel gjorde de som skulle lösa problemet med maken eller makan närvarande, enligt studien som presenterades i senaste numret av Psychosomativ Medicine. (TT 020924)

EN KATT I HUSET

Grannens katt flyttade till oss fast jag sa att hon inte fick … kåserar Marita Gleisner, astmatiker. Gäster drar in damm, Miru, katten, putsar sig när hon kommer in.

När jag fick astma rådde man mig att sanera lägenheten. Allt roligt skulle bort och jag kände att jag borde ha stått med mopp och trasa i hand, mest hela tiden. Jag vet att akta mig för duntäcken*, gamla tidningar och sådant som samlar damm. Jag hade lärt mig min läxa och börjat tro att djur var lika med döden.

bild på Hus- & hittekatten Chessie.
Hus- & hittekatten Chessie.
Ägare/foto: © Eila Hirvonen

För fyra år sedan flyttade grannens katt till oss. Jag sa naturligtvis att hon var "strängt förbjuden". Men Miru är en ovanligt bestämd katt som litar på sitt eget omdöme. Hon slank in för hon klarade inte den skrikande babyn som storken lämnat kvar hos dem. Ingen hade längre tid att prata och lyda alla hennes kommenderingar.

Naturligtvis kommer Miru in med pollen i pälsen liksom mannen kommer hem med arbetsdamm i kläderna. Gästerna kommer med damm och mögel och matos i håret. Folk ställer till det för mig genom att röka, använda starka parfymer och rakvatten. Katten är den enda som putsar sig så fort hon kommer in!

Jag vill inte ta ansvaret att rekommendera en astmatiker kattsällskap. Fortfarande minns jag uttalade förbud mot husdjur. Orden far över näthinnan likt stora svarta löpsedlar, som var det meningen att jag ska ha dåligt samvete. Jag vill endast berätta att min hälsa inte påverkats negativt, tvärtom.


* Om man har pälsdjur hemma och är astmatiker bör man sova med täcken och kuddar stoppade med dun istället för syntetfiber enligt nya rön av forskare på Wythenshawe Hospital i Mancester. Hund- och kattallergener är 7-8 ggr högre i syntetstoppade sängkläder /Red

(Sammandrag av kåseri hämtat ur Cancer- och Allergifondens tidning nr 1 maj 2003) Samtliga artiklar om pälsdjursallergi publicerades i SP 3-2004