040713 OM KATTER I BILEN

Kolla med Statens Jordbruksvek vilka regler som gäller.

Hur ska jag transportera min katt och hur ofta måste jag stanna för att rasta min hund? Djurskyddslagen ger riktlinjer för den som vill ha med sig sitt djur på bilsemestern Många människor vill ha sin hund eller katt med på semestern. Men fundera på om ditt djur verkligen mår bra av en lång bilresa. Många djur blir stressade av snabba miljöbyten, kanske har hunden eller katten det bättre på ett bra pensionat eller hos pålitliga vänner.

Djurskyddslagen kräver ett anpassat transportmedel som skyddar djuret mot värme, köld, stötar och skavning Det är inte bara att stoppa in ett djur i en varm sommarbil och kasta sig iväg. Paragrafen gäller alla djur, alltså även våra sällskapsdjur. Mer handfasta regler finns i Statens Jord-bruksverks föreskrifter om transporter av levande djur (SJVFS 2000:133). Dessa regler är tvingade för kommersiella transportörer, men som privatperson kan du använda föreskrifterna som en rekommendation för hur du på bästa sätt uppfyller djurskyddslagen.

katt i transportbur
Katt i transportbur. Kul är det inte, tycker Lakrits. Foto: © Kim Udd

Bara friska djur i bilen

Enligt föreskrifterna ska djur som är sjuka inte transporteras. Undantag kan göras för hundar eller katter som bara har lindriga åkommor eller för en transport till veterinär. Dräktiga tikar eller katter ska inte transporteras inom två veckor före den beräknade förlossningen. Kattungar och valpar måste vara minst en vecka gamla innan de får transporteras.

Djur som åker med i bilen ska ha tillräckligt med utrymme

Djuret ska kunna stå och ligga i naturlig ställning och utan svårighet kunna växla mellan de två positionerna. Platsen där hunden eller katten åker ska vara lätt att nå och övervaka under transporten och ha släta väggar för att djuret inte ska kunna skada sig. Ta för vana att skärma av direkt solljus från djurets plats genom att använda solfilm eller solskydd.

En transportbur eller liknande ska vara anpassad till kattens storlek och ha ett minsta golvutrymme på 0,1 kvadratmeter per djur. Dessutom ska varje katt ha minst följande utrymme:

Rasta ofta

Både djur och människor behöver få tillfälle att sträcka på benen. En hund bör rastas minst var sjätte timme. Katter behöver tillgång till en kattlåda om transporten varar över sex timmar.

Din bil är ett fordon, inget förvaringsutrymme för djur

Även om bilen står i skuggan och du lämnar en glipa i fönstret för ventilation kan det snabbt bli mycket varmt i ett fordon. Låt inte din hund eller katt genomleva detta.

För bilsemester till ett annat EU-land krävs att djuret har ett pass

Det är Statens jordbruksverk som ansvarar för djurens hälsa och smittskydd. Om djurpass, se nedan.

EU´s NYA DJURPASS

Tanken är att förenkla resor med djur inom EU bl a. genom att kravet på tillstånd från Jordbruksverket för införsel av djur till Sverige försvinner. Passet, som utfärdas för hundar, katter och illrar, gäller från 3 juli 2004 men har skjutits upp till 1 oktober.

Passet skall innehålla följande uppgifter: Varje pass har ett eget unikt nummer och är försett med foto på djuret. Det kostar ca 450 kronor.

Förvånande beslut angående vaccinering Varje år införs ca 30.000 hundar, katter och illrar i landet, merparten är hundar. Enligt de nya reglerna behöver inte hundar längre vara vaccinerade mot valpsjuka och leptospiros. Samma sak gäller för katter när det gäller vaccinering mot kattpest och kattsnuva. Det är sjukdomar som fortfarande finns och som direkt börjar sprida sig om djurägaren slutar upp att vaccinera sina djur. Ansvaret har alltså lagts helt och hållet på den enskilde djurägaren.

Du kan läsa mer om pass för sällskapsdjur på Jordbruksverkets hemsida www.sjv.se.

Sammandrag ur FaluKuriren 040726, artikel av Pia Persson Publicerad med tillstånd i SP 3-2004