HCM... VAD ÄR DET ?

Till Redaktionen Jag skickar en bild på en trött Herrmann, min härlige ragdollpojke. Han har just fått diagnosen HCM, Hypertrofisk cardiomyopati. Jag hade aldrig hört talas om denna sjukdom förrän min dotters kattpojke, fick diagnosen i våras.

För ett par veckor sedan hörde jag Herrmann jama så ynkligt och hittade honom sittande ihopsjunken i gräset. Han andades så fort och häftigt att jag inte ens hann med att räkna andetagen. Munnen var vidöppen och tungan hängde utanför. Jag bar in honom och började leta efter telefonnumret till veterinären. Naturligtvis var detta en lördagseftermiddag och jag fick lyssna länge innan journumret lämnades av telefonsvararen, men eftersom andningen då sakta hade börjat återgå till det normala brydde jag mig inte om att ringa jourhavande veterinär. Att Herrmann blivit jagad av något, antagligen en annan katt, förstod jag och att katter har dålig kondis det vet jag men detta lite väl häftigt. Jag hade ju sett den här hypersnabba andningen i minst 5 minuter och antagligen hade han hållit på ett tag innan dess och det är alldeles för lång tid.

På måndagen åkte vi till veterinären. Han lyssnade på hjärta och lungor och allting lät bra. Jag bad då att han skulle ta ett ultraljud på Herrmann och det gjorde han. Där såg han att skiljeväggen mellan kamrarna var 8 mm tjock mot normala 3,5-4 mm. Även vänster kammares ena vägg var förtjockad. Detta är vad HCM är, förtjockning av hjärtats väggar. Det ska vara en mycket vanlig hjärtsjukdom bland katter.

Utan att förstå det, såg jag symtom på HCM redan under Herrmanns första sommar. När vi lekte 'jaga grässtrån' på gräsmattan , blev han ganska andfådd efter ett tag och vi vilade lite innan vi fortsatte. Jag vet att jag avbröt leken en gång för jag tyckte det såg så jobbigt ut, men sedan dess har jag inte sett den minsta antydan till andfåddhet. Vi leker fortfarande 'jaga grässtrån'. Antagligen rättar han sig numera efter sin förmåga och därför andas han helt normalt, men den här lördagen var han antagligen tvungen att springa fortare och längre än hans kropp ville och orkade. Nu har jag läst en del om HCM och blir helt snurrig. Det är olika uppgifter överallt. På ett ställe kan jag t ex läsa att sjukdomen debuterar oftast efter sju års ålder och på ett annat ställe står det att det vanligaste är att den dyker upp före fyra-femårsåldern. På nästa ställe står det att det är en genetisk sjukdom och då borde den alltså vara medfödd, om inte jag fattat helt fel.

Herrmann. Gäsp..
Herrmann. Gäsp Ägare/foto: © Kerstin Lönn

Har det skrivits något om denna sjukdom i Stjärnposten? Jag kan inte komma ihåg att jag sett det. Vet du eller någon annan mer om den? Eftersom den skall vara så vanlig, måste säkert några Stjärnkatter kommit i kontakt med HCM. Det vore intressant om någon kunde berätta lite mer om den för mig. Hälsningar från Herrmann och hans mams Kerstin Lönn

SVAR FRÅN REDAKTIONEN

Vi har inte haft någon artikel i SP om HCM, men Ulrika Stefansson, Suncat´s Britter, & Ulrika Olsson, Maine Coon-katten, har låtit oss använda deras material där de berättar om sina erfarenheter och ger rekommenationer angående testning och avel. Vi har dessutom fått underbara bilder på deras katter. Stort TACK till båda Ulrikorna! (Materialet har tidigare publicerats i SP 4-2004)

HYPERTROFISK CARDIOMYOPATI - förtjockning av hjärtmuskulaturen


bild på HCm hjärta
Text: © Ulrika Stefansson, Suncat´s Britter, http://www.suncats.se

Livet, med kattuppfödning som största intresse, är oftast lärorikt, roligt och omväxlande - men ibland även riktigt tråkigt. Och det framförallt när man kommer i kontakt med nya sjukdomar.

Vi "slänger oss" med ord som FeLV, FIV, FIP och... ooops, så stöter man på en ny förkortning! Detta hände mig i slutet av 2002 då HCM blev ett nytt ord i min vokabulär. Vad är nu detta? Och hur berör det mig som brittälskare? Jag ska försöka att dela med mig av vad jag har lärt mig under året som gått. Jag har sökt en del information på Internet, samt via olika artiklar. Jag skriver som lekman och utger mig inte för att vara veterinär.

HCM är en förkortning

av Hypertrofisk Cardiomyopati. Hypertrofisk betyder tillväxt/ förtjockning. Det är den vanligaste hjärtmuskeldefekten bland katter och förekommer bland alla raskatter och huskatter. Hjärtmuskulaturen, framförallt i vänster hjärtkammare, förtjockas successivt. Detta leder till att hjärtats förmåga att fyllas med blod blir otillräckligt och även att allt mindre mängd blod pumpas ut ur hjärtat.

Hjärtat måste kompensera den försämrade slagvolymen, d.v.s. mängden blod som pumpas vid varje hjärtslag, genom att arbeta hårdare och slå fortare. Som en följd av detta kan katten bl.a. drabbas av lungödem och blod-proppar, framförallt i bakbenens blodkärl. Det finns inga botemedel för en katt som drabbats av dessa problem, utan det handlar om lindring. Bland annat kan medicin ges för att sänka blodtrycket samt förebygga blodproppar.

Hur är det då med ärftligheten?

Studier pekar på att sjukdomen ärvs autosomalt dominant. Med det menas att en av föräldrarna måste vara drabbad av sjukdomen för att avkomman ska få HCM. Men att sedan upptäcka sjukdomen är inte alltid så lätt. Stu-dier på Maine Coon-katter har visat att trots att anlaget är dominant slår det inte alltid igenom.

Jag kom i kontakt med HCM då ett "barnbarn" fick diagnosen. Det var en avkomma till en hane från min uppfödning. Jag kände då direkt ett behov av att "spåra" bakåt bland mina katter - först och främst via hankatten, som vid det tillfället redan var kastrerad. Detta spårningsar-bete blev lite av ett internationellt samarbete! Avkomman i Holland, pappan i Sverige och mamman i Norge! I bl.a. Holland och Belgien har man påbörjat arbetet med att hjärtscanna i förebyggnde syfte - innan katten påbörjar sin avel. Det var på så sätt som mitt barnbarn upptäcktes.

Mamman till den aktuella katten friades,

men det gjorde inte pappan. Då mina nuvarande fertila katter är besläktade med honom väckte detta väldigt många funderingar och svåra kval. Hur skulle jag gå vidare och svåra kval. Hur skulle jag gå vidare med denna kunskap? Jag bestämde mig ganska snabbt för att undersöka …

Hur går diagnostiseringen till?

Hjärtat ultraljudsundersöks av veterinär, med specialistutbildning i kardiologi. Diagnosen ställs då man väger samman, inte bara hjärt- väggarnas tjocklek, utan bl.a. även om där finns asymmetrier. Som jag har förstått ligger den övre gränsen på väggarnas tjocklek på ca 6 mm. Hmmm - det kan inte vara lätt att bedöma en katts hjärta som bara väger ca 20 gram.

Att scanna avelskatter rekommenderas

Eftersom HCM tyvärr utvecklas under en lång tid, finns rekommendationer att scanna avelskatter vid flera tillfällen fram till en ålder av 5-6 år. Den information som jag har fått är att första scanningstillfället inte bör göras före 1 - 1,5 års ålder. Runt 2 års ålder är hanens hjärta fullvuxet och honans hjärta vid 3 års ålder. Om undersökningen görs innan hjärtat är fullvuxet kan man se resultatet som en vägledning inför eventuell avel, men man bör göra ytterligare scanning då katten är äldre.

Som jag tidigare har skrivit så pågår arbete bland brittuppfödare i bl.a. Holland och Belgien. Bl.a. skickades en ganska omfattande mailinglista ut under första delen av 2003. Dit kunde man skicka sina testresultat. Utifrån belgisk/holländsk information framgår att undersökningar gjorda då katten har ett fullvuxet hjärta, ger en 80%-ig säkerhet. Detta att jämföra med PKD-undersökningar, som har 98 % säkerhet.

I Sverige finns en handfull veterinärer som jag vet utför undersökningen, bl.a. Martin Rapp på Djursjukhuset i Strömsholm, Anna Tidholm på Albano i Stockholm, Jens Häggström på Ultuna i Uppsala, Torkel Falk i Helsingborg, Björn Åblad i Göteborg samt Henrik Nyberg i Skara. Till dags dato har det resulterat i att jag har sju hjärtscannade katter - både yngre fertila och äldre kastrater.

Vid mina "hjärtbesök" på Djursjukhuset har jag träffat på två andra britter. Båda dessa britter hade också HCM som diagnos. Då väcks ju genast nyfikenhet över deras föräldrar och släktingar. Tack vare positiva ägare har jag tagit del av deras stamtavlor. Visst finns det vissa gemensamma nämnare, men till stor del en blandning av välkända svenska brittlinjer. Ibland pratas det bland oss brittmänniskor om vissa linjer, som har hjärtproblem. Finns det ordentligt med belägg för det - eller är det mera bara prat? Finns det fler som har erfarenhet av att scanna katter för HCM? Förebyggande, eller efter att ha katter som insjuknat?

Det är viktigt att vi har en öppenhet inom raserna både för glädjeämnen och tråkigheter. Jag har tagit ställning för att fortsätta att scanna mina katter, som ska gå vidare i avel. Vi kan säkert inte "testa bort" alla problem, men kan man arbeta förebyggande tycker att det är bra!
BRI 03 Suncats Rhapsody in Rock
BRI 03 Suncats Rhapsody in Rock

Tillägg Det är helt OK att SP använder mitt material. Kom bara ihåg att det är skrivet av en lekman och inte av en veterinär!Logga Main Coon Katten
Text: © Ulrika Olsson, ulrika@pawpeds.com, http://www.mainecoonkatten.se/

Rekommendation för HCM-testning

Första testet görs strax före första parningen, som regel vid ca ett års ålder. Sedan rekommenderas testning årligen tills katten är över 3 år gammal. Därefter rekommenderas ett test vid ca 5 års ålder. För katter som har blivit extra viktiga för aveln, eller som är särskilt riskabla (equivocal eller nära släkting som är drabbad) kan det vara klokt att göra ett senare test också, exempelvis vid 8 års ålder. Observera att detta är en generell utgångs-punkt, som man sedan får anpassa till det specifika fallet!

Rekommendation för avel

Även här gäller det att rekommendationerna gäller som en generell utgångspunkt. Individuella anpassningar kan vara lämpliga i särskilda fall. Normalt hjärta Katter med normalt hjärta enligt test och utan nära släktingar* (som nära släktingar räknas här helsyskon, föräldrar och avkommor) med diagnosticerad HCM kan förstås användas i avel ur HCM-synpunkt.

Diagnosticerad HCM

Katter med diagnosticerad HCM av någon grad bör inte användas i avel.

Katt med resultatet "equivocal"

(gränsfall) behandlas på följande sätt:

Rekommandation för nära släktingar

Om en katt har upptäckts ha HCM rekom-menderas följande för kattens nära släktingar*:

HCM utvecklas lite olika i olika raser

(Tillägg pga förfrågan från redaktionen)
Maine Coon-kattens rekommendationer är utarbetade för MCO. Det kan vara lite si och så hur de passar för andra raser. Ragdoll har t ex en HCM som utvecklas tidigt och kraftigt, medan amerikanskt korthår lär ha en variant som är rätt sen. Det får man ta hänsyn till när man skriver rekommendationer, liksom även hur hög frekvens man har av sjukdomen i rasen. Där man ännu inte vet så mycket om frekvensen och utvecklingen så har jag dock föreslagit att man kan köra med våra rekommendationer *tills vidare*, tills man har samlat in mer material som man kan bygga sina egna rekommendationer på.

S*Ylletrollets Irma Uppfödare/foto: © Ulrika & Peter Olsson


BEHANDLING AV AKUT HCM

Det är bråttom till veterinären när katten får andnöd. Den får inte bäras, utan skall läggas i en transportbox och stressas så litet som möjligt. Akutbehandlingen består bl.a i att man sätter in syrgas. Man skall inte röntga eller göra ultraljud på en katt i kris, den kan dö under undersökningen.

Prognosen är inte helt utvärderad. Överlevnaden är allt från några månader till ca 5 år, beroende på hur förstorat hjärtat är. Katten är helt symtomfri om den inte stressas. (Anne-Marie Nilsson "Kattens sjukdomar", sid 116)